Royal Hotel Đà Lạt

  • Địa chỉ: 24 Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam.
Đặt phòng
HÀN QUỐC
14.990.000 VND
SINGAPORE
8.700.000 VND
THÁI LAN
7.290.000 VND
SING - MÃ - INDO
10.700.000 VND
ĐÀ NẴNG
3.400.000 VND
PHAN THIẾT
1.150.000 VND
SIN - MAL
8.990.000 VND
CAMPUCHIA
3.950.000 VND